Studio of Ceramics Art and Design

Инструментална Екипировка / Molds and Model

Изработка на инструменти за керамичната индустрия и техническа керамика: модели; калаъпи; матрици; размножаване на калъпи; сваляне на отпечатък със силикон, калъпи, матрици от силикон и/или смола.


Tools for ceramic industry and technical ceramics, as well: models; molds, mother molds; silicone and resin molds.

Language preference

Popular tags

Random image