Studio of Ceramics Art and Design

Съдове в Полет / Ware in Flight

2016
Естествено развитие на "Съдове за Нищо", долетяха крилатите, или летящите, а най общо "Съдове в Полет". Предназначението отново според въображението, комбинациите също.

The natural development of "Cups for Nothing" turned the cups in "Ware of Flight". The series has two types tableware: "winged" and "flying" and the function is always by imagination.

Language preference

Popular tags

Random image