Studio of Ceramics Art and Design

Камиончета / Trucks

2014
Камиончетата, както шеговито ги наричаме представляват плата за сервиране на любими храни. Наименованието на серията идва от основата, на която стъпва съда. Формата е една, възможностите много: двуколесни, три, четири и т.н.

Trucks as we call the ware with joke. Trucks represent platters for serving of favorite food. The name of the series comes from the base of the plate. It is the main form with many options: two wheel. three, four and etc.

Language preference

Popular tags

Random image