Studio of Ceramics Art and Design

Съдове за Кетъринг / Catering's Ware

2014
Съдове за Кетъринг представляват различни съдове с изчистена линия. Включват няколко вида купи, чиинии и плата. Някои от съдовете са комбинирани с малки сосиери в различни съчетания.

Catering's Ware represent different ware with simple design. The series include few types bowls, plates, platters. Some of the ware are perfectly combined with a small sauce boat.

Language preference

Popular tags

Random image