Studio of Ceramics Art and Design

Навързна Керамика / Knotted Dishware

2015
Навързана Керамика са чинии и плата, които представляват сгънат лист хартия. На мястото на сгъвката "Навързаната Керамика" има отвори, през които е навързана кожа. Представяме серията и в ненавързан вариант.

Knotted Dishware are plates which represent folded paper. In the folded space "Knotted Dishware" has holes in which are knotted leather laces. We present the series and "not knotted" too.

Language preference

Popular tags

Random image