Studio of Ceramics Art and Design

Чаши в Орбита / Cups in Orbit

2014
Чаши в орбита е серия конични съдове с различни пръстени, орбити. Пръстените обикалят формата в различни комбинации и служат както за дръжки, така и за основи. Основната концепция е, че всеки има своя орбита и просто трябва да открие своята.

Cups in Orbit is a series of conical ware with different rings, orbits. The rings are around the form in different combinations. They serve like handle and base. The main conception is that everyone have own orbit and just have to find it.

Language preference

Popular tags

Random image