Studio of Ceramics Art and Design

Бахумбите / Bahumbite

2015
Бахумбите запазват в себе си една форма, в същото време са различни благодарение на отделните комбинации. Съдовете могат да имат различни приложения. Подходящи са за свещи, тъй като формата не позволява изтичане на восък извън съда.

Bahumbite hold one form but each form have different combinations. The series can use for everything. But the ware are most suitable to use like a candlestick because the form do not allow spilth of wax outside.

Language preference

Popular tags

Random image