Studio of Ceramics Art and Design

Дизайн / Design

Изделията, които изработваме наричаме концептуален дизайн. За нас е важна идеята като основния акцент е върху визията без да нарушаваме функцията. Това представляват лимитирани серии порцеланови съдове с разнообрани форми и прдназначение.

The products that we make we call concept design. Important for us is the idea. Main accent is in the vision without break the function.

Language preference

Popular tags

Random image