Studio of Ceramics Art and Design

Кадър Frame

Кадър е част от инсталацията Спасение. Концепцията е затова как различни хора намират своето спасение под формата на символичен пояс. Кадърът е образ на който се опираме. Инсталация, Керамика и Метал, СБХ, 2015

Frame is a part of installation Salvation. The main conception is how different people looking for its own salvation. The frame is part of the lifebelt. Installation, Ceramic and Metal, Union of Bulgarian Artists, 2015

Language preference

Popular tags

Random image