Studio of Ceramics Art and Design

От Начало до Край From Beginning to End

Обекти малка пластика взаимствани от вечния кръговрат – Раждане, Живот, Смърт. Концепцията е вдъхновена от стихотворение на Бертолт Брехт. Керамика, Fusion Art Fest, Underground Gallery София, 2015

Objects of small forms ordered in the life cycle: Birth, Life, Death. Inspired by Bertolt Breht. Ceramics, Fusion Art Fest, Underground Gallery, Sofia, 2015

Language preference

Popular tags

Random image