Studio of Ceramics Art and Design

Асоциация Association

Концепцията е инспирирана от въздействието на водата, същевременно силна и спокойна. Стъкломат, Биенале Приятели на Морето, Бургас, 2012

The conception is inspired of the effect of water. Simultaneously powerful and peaceful. Fiberglass, Biennale Friends of the Sea, Burgas, 2012

Language preference

Popular tags

Random image